Logo

Welkom bij Logeerhuis Villa Papillon

Logeerhuis Villa Papillon is kleinschalig opgezet voor kinderen/jongeren vanaf 4 jaar met autisme/ADHD en andere problematieken. Villa Papillon heeft op dit moment 3 bijzondere woonhuizen in Haaren (Noord-Brabant) en 1 in Oisterwijk waar elk weekend een vaste groep van maximaal 8 kinderen kan logeren. Ze worden het hele weekend begeleid door 2 à 3 medewerkers. Daarnaast worden er wekelijks activiteiten georganiseerd op zaterdag en zondag. Tijdens schoolvakanties biedt Villa Papillon  midweken en activiteitendagen aan.

De logeerweekenden worden aangeboden in de vorm van zowel Zorg In Natura (ZIN) als Persoons gebonden budget (PGB).

Alle medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG). Daarbij beschikken zij natuurlijk over het broodnodige enthousiasme om er een leuk verblijf van te maken. 

Villa Papillon biedt de sfeer, veiligheid en structuur wat kinderen ook gewend zijn in de thuissituatie. Deze elementen komen duidelijk terug in de woningen en ook in onze visie. 

Kiest u voor een opvang bij Villa Papillon dan dient u eerst contact op te nemen met het wijkteam van uw gemeente.

Missie

Een prettige tijd doorbrengen met leeftijdgenoten in een omgeving waar de kinderen mogen zijn wie ze zijn. Hierbij staan veiligheid, het ontlasten van ouders en het werken aan doelen centraal. Wij zijn een organisatie die voor en met kinderen werken en ernaar streven om alles eruit te halen wat er in zit.

Visie

Villa Papillon wil werken vanuit de visie dat kinderen vanuit zichzelf altijd gemotiveerd zijn om te onderzoeken, ontdekken en leren. Voor kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD is het niet altijd gemakkelijk om overal te mogen zijn wie ze zijn, bij Villa Papillon kan dat wel. Ieder kind is speciaal en heeft bijzondere kwaliteiten, wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind en niet van beperkingen. We streven ernaar om alles eruit te halen wat erin zit. Wij geloven erin dat het kind nu en in de toekomst prettige logeerweekenden beleefd bij Villa Papillon. We zullen ervoor zorgen dat er voldoende situaties worden gecreëerd om zichzelf verder te ontwikkelen en streven naar het behalen van de individuele doelen.

Veiligheid

Wij zijn een kleinschalige logeeropvang voor kinderen vanaf 4 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD, waar de kinderen (en ouders/verzorgers) het middelpunt zijn. Kernwoorden als respect, relatie, gelijkheid, verbinding, vriendelijkheid, competentie en autonomie staan centraal. We vinden het belangrijk om kinderen een veilige, voorspelbare en gestructureerde leefomgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn zodat er voldoende ruimte is voor ontplooiing.

We werken bij Villa Papillon vanuit positieve begeleiding en zijn coachend naar kinderen toe. We vinden het belangrijk om kinderen in hun waarde te laten, naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan, om op deze wijze aan te sluiten bij de diverse behoeftes van kinderen.

Ontlasten van ouders

De belasting van gezinnen, zowel ouders als brusjes (broertjes en zusjes) kan zo zwaar zijn dat weekendopvang voor het betreffende kind een uitkomst biedt voor de andere gezinsleden. Hierdoor krijgen de ouders wat meer ruimte om even bij tanken van de intensieve zorg van hun kind en kan er gestreefd worden naar positieve energie en een evenwichtigere draagkracht en draaglast. Daarnaast blijft er dat weekend meer tijd en ruimte over voor de eventuele brusjes.

Doelen

De rode draad die door de weekenden heen loopt bestaat uit verschillende aspecten; structuur, duidelijkheid, samen dingen ondernemen, gezelligheid/warmte en samenwerken. Bij Villa Papillon is er voldoende ruimte om te doen waar je jezelf fijn bij voelt en waar je goed in bent en streven we ernaar om samen met de kinderen te ontdekken wat ieders kracht is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat gedurende de weekenden de zelfredzaamheid wordt vergroot, er positieve sociale contacten worden opgedaan en het zelfvertrouwen vergroot wordt. Tegelijkertijd wordt er ook gestreefd naar het behalen van individuele doelen. Naast het groepsgewijs werken (gezamenlijke activiteiten, eetmomenten etc.) wordt er door de begeleiders gedurende het logeerweekend voldoende tijd vrij gemaakt om aan individuele doelen te werken. Ieder kind is een uniek individu en heeft een eigen hulpverlenersplan, uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen.

© 2020 Villa Papillon - Website realisatie door CheffJeff.nl